BUGÜN Tümü
  08:00 - 09:00    BASINDA BUGÜN
  10:00 - 11:00    SERBEST YAYIN
  11:00 - 12:00    CUMA SOHBETLERİ
  13:00 - 15:00    GÖNÜLDEN DAMLALAR
Haber Detay
Çarşı Esnaflarına Broşür Dağıtıldı
KUDEB servisince hazırlanan ve görsellerle desteklenen broşürlerle çarşı esnafına Korumacılık bilincini ve sağduyu kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kahramanmaraş Belediyesi’nin vatandaşı ve çarşı esnaflarını eski eserlerin Korumasına yönelik Bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Şehrimiz Anadolu Coğrafyasında tarihi ve kültürel açıdan en eski ve en zengin şehirlerden biridir. Çeşitli uygarlılara ev sahipliği yapan şehrimizde birçok tarihi yapı bulunmakta olup gerek sivil mimarlık eserleri, gerek çarşıları ve gerekse han-hamam-medreseleri ile zengin bir yaşam alanı oluşmuştur.

Çift bedesteni, çarşı kompleksi içerisinde yer alan Dua kubbesi ve kültürel tarihini yansıtan değerleriyle şehrimiz bir bütün oluşturmaktadır. Kahramanmaraş halkının sahip olduğu bu değerleri koruması ve kültürünün devamlılığı ve öz kimliğinden uzaklaşmama bilinci koruma anlayışının temel çıkış noktası olmalıdır.

Dulkadiroğlu Beyliği ve Geç Osmanlı Dönemi çarşılarından ve tarihi ticaret bölgesi olarak adlandırılan Kahramanmaraş çarşıları Anadolu’nun en önemli ticaret bölgeleri arasında yer almaktadır.

Günümüze kadar çeşitli bakım ve onarımlarla gelen tarihi çarşılar Belediye (Suk-ı Maraş) Çarşısı, Saraçhane(Suk-ı Sultanı) Çarşısı, Bakırcılar-Semerciler Çarşısı, Mazman-Kazzaz Çarşısı ve Demirciler Çarşısı’nı kapsamaktadır. Çarşıların restorasyon çalışmalarıyla birlikte gerek kentsel sit alanımız içerisinde gerekse bu alan dışında bir çok sivil mimarlık eserlerimizin de restorasyon çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.

Tüm bu gerekçeler doğrultusunda kültür varlıklarımıza geri dönülmez bilinçsiz müdahalelerin önüne geçmek için Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB servisi tarafından; Sağlıklaştırma Projeleri gerçekleştirilecek Kültürel Mirasımız olan bu Tarihi Ticaret Bölgemizin korunmasına yönelik bilgilendirme broşürleri hazırlanıp 06.07.2012 tarihinde vatandaşa dağıtımı yapıldı” denilerek bilgi verildi.

Bröşürün içeriğinde; Tescilli Kültür Varlığı yapılarda yapılan her türlü inşai ve fiziki müdahalelerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleyerek bu yapıların yasa kapsamında yapı grupları, izinsiz müdahale ve sonuçlarına bağlı olarak cezai yaptırımları, müdahale biçimleri ve bu müdahalelere göre yetkili kurumun yetki alanı tanımlaması yer almaktadır.

KUDEB servisince hazırlanan ve görsellerle desteklenen bu yazılı belge çarşı esnafına Korumacılık bilincini ve sağduyu kazandırmayı amaçlamaktadır.

© Copyright & 2011 Gönülfm * Tüm hakları Saklıdır.